Een aantal ondernemers wordt regelmatig geconfronteerd met niet betalende klanten. Na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een herinnering, wordt de klanten gevraagd waarom betaling van de factuur uitblijft. Zij verklaren hun rekening wel degelijk te hebben betaald en stellen dat men de administratie maar op orde moet brengen. Vervolgens blijkt dat de rekening wel is betaald, maar dat het bedrag niet op het juiste bankrekeningnummer is overgemaakt. Op een bijeenkomst van de ondernemersvereniging wordt besloten een recherchebureau in te schakelen om onderzoek te doen.

Niet betalende klanten

Op het industrieterrein is sprake van gezamenlijke inkoop door de ondernemers van een aantal diensten, zoals mobiele telefonie, groenvoorziening, maar ook de postvoorziening. Elke dag wordt bij de aangesloten bedrijven de post opgehaald en bij een postkantoor afgeleverd. Juist in deze dienstverlening gaat iets mis. De persoon die de post ophaalt, levert deze niet af bij het postkantoor maar op een ander adres. Hier wordt alle post geopend. Men is daarbij heel selectief op zoek naar verstuurde facturen. Deze worden ingescand en bewerkt, waarbij met name het rekeningnummer van de begunstigde wordt gewijzigd. Vervolgens wordt de aangepaste factuur weer netjes via PostNL verstuurd.

Deze klanten gingen u al voor

Wij leveren hoogwaardige merken

Eigen storingsdienst 24/7 bereikbaar
VEB Erkend Beveiligingsbedrijf VEB Erkend Beveiligingsbedrijf
ISO 27001 certificaat ISO 27001 certificaat

Bedrijfsgegevens

Bezoekadres
Bouwmeesterweg 2
1333 LC Almere

Postadres
Postbus 30080
1303 AB Almere