De directie van een groot distributiecentrum ontvangt verschillende keren anonieme meldingen over een medewerker die goederen zou ontvreemden uit het warehouse. Wat blijkt, een leidinggevende wordt ervan beschuldigd dat hij onder werktijd artikelen naar buiten smokkelt. Op zich een fenomeen dat zich voor kan doen, met name omdat de leidinggevende nu eenmaal meer bewegingsvrijheid heeft dan de medewerkers.

Vooronderzoek

Daarop wordt besloten om eerst een kort vooronderzoek te doen, waaruit duidelijk moet worden of het hier niet om een actie gaat om de leidinggevende pootje te lichten. Daarvoor wordt echter geen enkele aanleiding gevonden. Inmiddels nemen de anonieme meldingen toe en worden ze dringender van toon. Probleem is echter dat ze niet concreter van aard worden en er ook niemand reageert op de verzoeken om zich bekend te maken.

Deze klanten gingen u al voor

Wij leveren hoogwaardige merken

Eigen storingsdienst 24/7 bereikbaar
VEB Erkend Beveiligingsbedrijf VEB Erkend Beveiligingsbedrijf
ISO 27001 certificaat ISO 27001 certificaat

Bedrijfsgegevens

Bezoekadres
Bouwmeesterweg 2
1333 LC Almere

Postadres
Postbus 30080
1303 AB Almere